Điều khoản sử dụng

Chúng tôi cũng thực hiện việc thu thập thông tin hành vi của khách hàng chỉ duy nhất trên trang web Canhosunshineavenue.vn để thực hiện mục tiêu luôn ghi nhận trải nghiệm khách hàng để nâng cao trải nghiệm, phục vụ khách hàng đúng nơi, đúng lúc và hiểu được điều quan tâm của khách hàng.

Các thông tin theo sát trải nghiệm người dùng sẽ bao gồm việc thu thập địa chỉ IP, thu thập thông tin tìm kiếm, thu thập thông tin cookie và lịch sử truy cập các trang thông tin BĐS ngay trên Canhosunshineavenue.vn.

Chúng tôi sử dụng Cookie để cho phép hệ thống server dễ dàng nhận ra trình duyệt web mà bạn đang sử dụng, và giúp chúng tôi hiểu được bạn biết đến Canhosunshineavenue.vn từ đâu và thời điểm mà bạn truy cập website Canhosunshineavenue.vn là lúc nào. Để tìm hiểu được nhiều thông tin chi tiết hơn, bạn có thể truy cập vào mục “Chính Sách bảo mật” của Canhosunshineavenue.vn.

Chúng tôi không đảm bảo hay cam kết về việc những công nghệ bảo mật mà Canhosunshineavenue.vn đang sử dụng có thể tránh hoàn toàn việc truy cập trái phép mà Canhosunshineavenue.vn đang sở hữu.

Canhosunshineavenue.vn có chuyển thông tin cá nhân của tôi cho bên thứ ba hay bất kì cá nhân nào khác hay không?

Chúng tôi cam kết không bao giờ chia sẻ hay cung cấp thông tin mang tính chất nhận dạng, có thể giúp tìm ra cá nhân. Bất kì thông tin nào được Canhosunshineavenue.vn chia sẻ hay cung cấp công khai sẽ được chuyển hóa thành thông tin mang tính khái quát, tổng hợp, không định danh.