Bộ Công Thương

Bộ Công Thương Việt Nam là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

bo-cong-thuong

Ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ Việt Nam thành lập Bộ Kinh tế phụ trách các Sở Kinh tế, các Nha chuyên môn: Nha Thường vụ, Nha Khoáng chất và Kỹ nghệ, Nha Tiếp tế.

Ngày 16 tháng 3 năm 1947 đặt trong Bộ Kinh tế cục Ngoại thương và ngày 17 tháng 11 năm 1950 thành lập Sở Nội thương.

Ngày 14 tháng 5 năm 1951, đổi tên thành Bộ Công Thương.

Ngày 26 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch nước bãi bỏ Bộ Công Thương, thành lập Bộ Thuỷ lợi và Điện lực, Bộ Công nghiệp nặng, Bộ Công nghiệp nhẹ, Bộ Nội thương, Bộ Ngoại thương, Tổng cục Địa chất, Tổng cục Vật tư)

Ngày 11 tháng 8 năm 1969, Bộ Công nghiệp nặng được chia thành: Bộ Điện và Than, Bộ Cơ khí và Luyện kim, Tổng cục Hoá chất. Thành lập Bộ Lương thực và Thực phẩm trên cơ sở hợp nhất Tổng cục Lương thực với Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm tách từ Bộ Công nghiệp nhẹ ra. Thành lập Bộ Vật tư trên cơ sở Tổng cục Vật tư.[4]

Ngày 3 tháng 9 năm 1975 thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam.

Ngày 22 tháng 11 năm 1981, Bộ Điện và Than lại chia thành: Bộ Điện lực, Bộ Mỏ và Than. Bộ Lương thực và Thực phẩm chia thành: Bộ Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lương thực.

Năm 1983 thành lập hai ban của Chính phủ: Ban Cơ khí và Ban Năng lượng. Cũng năm này Tổng cục Điện tử và Kỹ thuật tin học ra đời.

Ngày 16 tháng 12 năm 1987, Bộ Nông nghiệp, Bộ Công nghiệp thực phẩm và Bộ Lương thực hợp nhất thành Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm; Bộ Điện lực, Bộ Mỏ và Than hợp nhất thành Bộ Năng lượng.[4]

Ngày 28 tháng 6 năm 1988, Bộ Ngoại thương và Uỷ ban Kinh tế đối ngoại hợp nhất thành Bộ Kinh tế đối ngoại, Tổng cục Điện tử và Kỹ thuật tin học nhập vào Bộ Cơ khí và Luyện kim.

Ngày 30 tháng 6 năm 1990, Bộ Kinh tế đối ngoại, Bộ Nội thương, Bộ Vật tư hợp nhất thành Bộ Thương nghiệp, Bộ Cơ khí và Luyện kim đổi thành Bộ Công nghiệp nặng.

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, Bộ Thương nghiệp đổi thành Bộ Thương mại và Du lịch,rồi Bộ Thương mại.

Ngày 21 tháng 10 năm 1995, 3 Bộ Công nghiệp nặng, Năng lượng, Công nghiệp nhẹ hợp nhất thành Bộ Công nghiệp.

Ngày 31 tháng 7 năm 2007, hợp nhất Bộ Công nghiệp với Bộ Thương mại thành Bộ Công Thương

Lãnh đạo hiện nay

Bộ trưởng: Trần Tuấn Anh – (kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương)
Thứ trưởng: Trần Quốc Khánh – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại đa biên.
Thứ trưởng: Đỗ Thắng Hải – Nguyên Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại
Thứ trưởng: Cao Quốc Hưng – Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Năng lượng
Thứ trưởng: Hoàng Quốc Vượng – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tâp đoàn Điện lực Việt Nam
Thứ trưởng: Đặng Hoàng An – Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cơ quan chức năng

Vụ Kế hoạch
Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Pháp chế
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững
Vụ Dầu khí và than
Vụ Khoa học và Công nghệ
Văn phòng Ban Cán Sự
Vụ Thị trường trong nước
Vụ Thị trường Châu Á-Châu Phi
Vụ Thị trường Châu Âu- Châu Mỹ
Vụ Chính sách thương mại đa biên
Thanh tra Bộ
Văn phòng Bộ
Văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

Cơ quan quản lý nhà nước

Tổng cục Quản lý thị trường
Cục Công nghiệp
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
Cục Điện lực và năng lượng tái tạo
Cục Phòng vệ thương mại
Cục Điều tiết điện lực
Cục Xúc tiến thương mại
Cục Xuất nhập khẩu
Cục Công thương địa phương
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Cục Hóa chất
Cục Công tác phía Nam
Thương vụ Việt Nam tại các nước và các vùng lãnh thổ

Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài
Khối Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương

Thương vụ Việt Nam tại Mi-an-ma
Thương vụ Việt Nam tại Ô-xtơ-rây-li-a (Kiêm nhiệm Va-nu-a-tu, Quần đảo Mác-san, Mi-crô-nê-xi-a, Quần đảo Xô-lô-mông)
Thương vụ Việt Nam tại Lào
Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông (Kiêm nhiệm Ma Cao)
Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
Thương vụ Việt Nam tại Niu Di-lân (Kiêm nhiệm Phi-gi, Sa-moa)
Thương vụ Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a (Kiêm nhiệm Ti-mo Lét – xtê, Pa-pua Niu Ghi-nê)
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc
Thương vụ Việt Nam tại Ma-lay-xi-a
Thương vụ Việt Nam tại Xinh-ga-po
Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)
Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan (Kiêm nhiệm Nê-pan)
Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin (Kiêm nhiệm Cộng hòa Pa-lau)
Thương vụ Việt Nam tại Cam-pu-chia

Khối Thị trường Châu Âu

Thương vụ Việt Nam tại Nga (kiêm nhiệm A-déc-bai-gian, Tuốc-mê-nít-xtan)
Thương vụ Việt Nam tại Pháp (Kiêm nhiệm Bồ Đào Nha, Mô-na-cô, An-đô-ra, Cộng hòa Trung Phi)
Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (kiêm nhiệm Lúc-xăm-bua, Ủy ban châu Âu)
Thương vụ Việt Nam tại I-ta-li-a (kiêm nhiệm Hy Lạp, Man-ta, Síp, San-ma-ri-nô)
Thương vụ Việt Nam tại Đức
Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà Bê-la-rút
Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan
Thương vụ Việt Nam tại Áo (kiêm nhiệm Xlô-ven-ni-a)
Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan (Kiêm nhiệm Lít-va, E-xtô-ni-a)
Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan
Thương vụ Việt Nam tại Bun-ga-ri (kiêm nhiệm Ma-xê-đô-ni-a)
Thương vụ Việt Nam tại Hung-ga-ri (Kiêm nhiệm Crô-a-ti-a, Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na)
Thương vụ Việt Nam tại Anh (Kiêm nhiệm Ai-len)

Khối Thị trường Châu Mỹ

Thương vụ Việt Nam tại Bra-xin (Kiêm nhiệm Bô-li-vi-a, Guy-a-na, Pê-ru, Xu-ri-nam)
Thương vụ Việt Nam tại Pa-na-ma (kiêm nhiệm Cốt-xta-ri-ca, Đô-mi-ni-ca)
Thương vụ Việt Nam tại Ca-na-đa
Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ
Thương vụ Việt Nam tại Chi Lê (Kiêm nhiệm Ê-cu-a-đo)
Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ (kiêm nhiệm Nê pan, Bu-tan)
Thương vụ Việt Nam tại Vê-nê-zu-ê-la (kiêm nhiệm Cô-lôm-bi-a, Grê-na-đa, Bác-ba-đốt, Xanh Vin-xen và Gree-na-din)
Thương vụ Việt Nam tại Mê-xi-cô (kiêm nhiệm Goa-tê-ma-la, Ôn-đu-rát, En-xan-va-đo, Bê-li-giê)
Thương vụ Việt Nam tại Ác-hen-ti-na (Kiêm nhiệm U-ru-guay, Pa-ra-guay)

Khối Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á

Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri (KIêm nhiệm Ma-li, Xê-nê-gan, Xa-ra-uy, Ni-giê, Găm-bi-a))
Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập (kiêm nhiệm Xu-đăng, Nam Xu-đăng, Pa-lét-tin, Ê-ri-tơ-rê, Li băng))
Thương vụ Việt Nam tại Pa-kít-xtan (Kiêm nhiệm Áp-ga-nít-xtan)
Thương vụ Việt Nam tại I-ran (Kiêm nhiệm Xy-ri, I-rắc)
Thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) (Kiêm nhiệm Ô-man)
Thương vụ Việt Nam tại A-rập Xê-út (Kiêm nhiệm Gióc-đa-ni, Y-ê-men, Ba-ranh)
Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc (Kiêm nhiệm Ghi-nê, Bê nanh, Cốt-đi-voa, Buốc-ki-na-pha xô))
Thương vụ Việt Nam tại Ni-giê-ri-a (Kiêm nhiệm Ga-na, Tô gô, Xê-ri-a-lê-ôn, Ca-mơ-run)Sát)
Thương vụ Việt Nam tại Cô-oét (Kiêm nhiệm Ô-man, Ca-ta)
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
Thương vụ Việt Nam tại I-xra-en
Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập (kiêm nhiệm Xu-đăng, Nam Xu-đăng, Pa-lét-tin, Ê-ri-tơ-rê, Li băng))

Các Viện Nghiên cứu

Viện Công nghiệp thực phẩm
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
Viện Nghiên cứu Cơ khí
Viện Nghiên cứu Da – giầy
Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ – Luyện kim
Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp
Viện nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công thương
Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa
Viện Năng lượng
Công ty TNHH MTV Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp
Viện Nghiên cứu Sành sứ – Thuỷ tinh công nghiệp
Viện Nghiên cứu Thương mại

Khối trường

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên
Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt – Đức
Trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên
Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh
Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương
Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng
Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung
Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm
Trường Đại học Sao Đỏ
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Bộ

Vinatex (Tập đoàn Dệt may Việt Nam)
Vinapaco (Tổng công ty Giấy Việt Nam)
Vnsteel (Tổng Công ty Thép Việt Nam)
MIE (Tổng Công ty Máy và thiết bị công nghiệp)
VEAM (Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp)

Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (024) 22202108 Fax: (024) 22202525
Website http://moit.gov.vn/

Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương
25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 024 222 05 512
Fax: 024 222 05 397
Email: qltmdt@moit.gov.vn

Văn phòng đại diện tại TP. HCM: 028 39152880