80% người lao động tại khu công nghiệp sẽ được theo dõi sức khỏe điện tử

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Y tế lao động xã hội đến năm 2030”. Trong đó, đến năm 2025, 80% người lao động tại khu công nghiệp bị tai nạn lao động được theo dõi sức khỏe điện tử.

Theo thống kê, hiện nay, ngành cung ứng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang quản lý hơn 600 cơ sở y tế lao động xã hội; trong đó, có 9 Bệnh viện, trung tâm chỉnh hình – phục hồi chức năng; 50 trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh và người có công, 415 cơ sở trợ giúp xã hội, 123 cơ sở cai nghiện ma túy.
80-nguoi-lao-dong-tai-khu-cong-nghiep-se-duoc-theo-doi-suc-khoe-dien-tu
Các cơ sở y tế lao động xã hội thực hiện nhiệm vụ chăm sóc hàng tháng cho hơn 50.000 đối tượng bảo trợ xã hội; chăm sóc, điều dưỡng hàng tháng cho hơn 700.000 thương bệnh binh nặng và hàng triệu lượt người có công; cai nghiện ma túy cho hơn 240.000 người; cung cấp các phương tiện, dụng cụ, xe lăn, chân tay giả để thực hiện chỉnh hình – phục hồi chức năng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội, trợ giúp xã hội cho hàng triệu lượt người mỗi năm.

Tuy nhiên, công tác chăm sóc, điều dưỡng, chỉnh hình – phục hồi chức năng cho thương bệnh binh, người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật và đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở y tế xã hội thuộc ngành LĐTBXH vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chất lượng chăm sóc, điều dưỡng và chỉnh hình – phục hồi chức năng cho đối tượng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Theo đó, Bộ LĐTBXH nhấn mạnh việc ban hành Đề án “Phát triển Y tế lao động xã hội đến năm 2030” là hết sức cần thiết.

Bộ LĐTBXH đề xuất mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu 80% đối tượng thuộc cơ sở, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất bị tai nạn lao động được quản lý, theo dõi sức khỏe điện tử; từng bước đầu tư, nâng cấp các cơ sở y tế lao động xã hội theo quy hoạch của ngành Y tế và ngành lao động-thương binh và xã hội.

Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất tối thiểu 70% các bệnh viện, Trung tâm Chỉnh hình-Phục hồi chức năng ngành đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được tối thiểu 70% danh mục dịch vụ kỹ thuật của cơ sở y tế chuyên khoa tuyến tỉnh; 30% Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của y tế tuyến xã.
LƯƠNG HẠNH